Najnovšie aktuality

2015-03-10

Znalecký ústav RAC (CZ) v spolupråci so Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU (SK) si Vås dovoĞujú pozvaż na jednodňový seminår Digital Forensics InfoDay -

 vzdelåvacia a komunitnå akcia, zameranå na problematiku digitålnej forenznej analýzy.

Aktuålna pozvånka na akciu sa nachådza v sekcii "MATERIÁLY/Prednåťky a prezentåcie/DF_ID_pozvanka.pdf"

 
2011-03-31
Oznamujeme záujemcom, že v termíne 6.6.-9.6.2011 uskutoční na našom ústave odborné minimum a zároveň sa k tomuto termínu na ústave otvára špecializované štúdium Znalectvo v elektrotechnike. Prihlášky sa nachádzajú v Materiáloch v sekcii prihlášky. Prihlášky posielajte vyplnené na email martin@znu.sk
 
 
Vítame Vás na stránkach Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave.

Tieto webstránky sú rozčlenené do 5 základných častí.

Čas O ÚSTAVE - obsahuje základné informácie o zameraní ústavu, o tom čo poskytuje a základné mížniky histórie ústavu.

Čas MATERIÁLY - ponúka na stiahnutie rôzne materiály ako zákony, vyhlášky, rôzne prednášky, ale aj prihlášku na štúdium. Dôležitou súčasou tejto sekcie sú odborné články.

Čas AKTUALITY - sprístupňuje novinky zo života ústavu, ako aj informácie o nových článoch z časti materiálov

Čas FÓRUM - obsahuje diskusné fórum na rôzne témy z oblastí legilatívy a praxe znaleckej činnosti

Čas KONTAKTY - ponúka v prehžadnej forme kontakty ústavu, kontakty na spolupracujúcich znalcov a organizácie, ako aj možnos posla nám správu prostredníctvom kontaktného formuláraVeríme, že tieto stránky budete pravidelne navštevova a nájdete na nich veža podnetných a zaujímavých informácií.


 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009