Kontakty pre zasielanie:

Materiály na zverejnenie posielajte prosím na

materialy@znu.sk


Články na uverejnenie zasielajte prosím na adresu:

clanky@znu.sk


!!! Upozornenie !!!

Spolu s materiálmi a článkami pošlite vždy aj prehlásenie súhlasu s uverejnením a v prípade, ak je autorom tretia strana, pošlite súhlas tretej strany, alebo upozornenie, že ide o dielo tretej strany.
 
Odborné články


nepodarilo sa pripojit k databaze a tak nie je mozne overit Vas login a password