Detašované pracoviská:


Detašované pracovisko Martin
Thurzova 16
036 01 Martin
email: martin@znu.sk


Detašované pracovisko používa názov „Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity Bratislava – Detašované pracovisko Martin“. Detašované pracovisko môže používať i skrátený názov „ Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU detašované pracovisko Martin“, alebo „USZ FEI STU – detašované pracovisko Martin“. Detašované pracovisko má vlastnú pečiatku.

Spolupráca
V prípade ak chcete byť zaradení do zoznamu spolupracujúcich znalcov a organizácií, pošlite email na

spolupraca@znu.sk
 
Kontaktné informácie ústavu

Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky
FEI STU v Bratislave
Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. – riaditeľ ústavu
Ilkovičova 3,
812 19 Bratislava

Tel: 02/60291774
fax: 02/65425826

E-mail: bratislava@znu.sk


KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vaše meno:    
   
Váš telefón:    
   
Váš email:     
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009