Kontakty pre zasielanie:

Materiály na zverejnenie posielajte prosím na

materialy@znu.sk


Články na uverejnenie zasielajte prosím na adresu:

clanky@znu.sk


!!! Upozornenie !!!

Spolu s materiálmi a článkami pošlite vždy aj prehlásenie súhlasu s uverejnením a v prípade, ak je autorom tretia strana, pošlite súhlas tretej strany, alebo upozornenie, že ide o dielo tretej strany.
 
 
Materiály a dokumenty

 
Aktuálna legislatíva
 
Vstúpiť do zložky
 
Odborné články
 
Vstúpiť do zložky
 
Prednášky a prezentácie
 
Vstúpiť do zložky
 
Prihlášky
 
Vstúpiť do zložky
 
 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009