Kontakty pre zasielanie:

Materiály na zverejnenie posielajte prosím na

materialy@znu.sk


Články na uverejnenie zasielajte prosím na adresu:

clanky@znu.sk


!!! Upozornenie !!!

Spolu s materiálmi a článkami pošlite vždy aj prehlásenie súhlasu s uverejnením a v prípade, ak je autorom tretia strana, pošlite súhlas tretej strany, alebo upozornenie, že ide o dielo tretej strany.
 
 
Aktuálna legislatíva

 ...   
 

04z491.pdf

 

 

04z382.pdf

 

 

04z490.pdf

 

 

Vynatok_zakona_ 522-2007.doc

 

 

vyhlaska_33_2009.docx

 

 

vyhlaska_34_2009.docx

 

 

vyhlaska_47_2009.docx

 

 
 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009