Podmienky zaradenia:


1. Žiadateľ je povinný požiadať emailom na adrese spolupraca@znu.sk

2. Žiadateľ musí mať svoj web

3. Žiadateľ na viditeľnom mieste umiestní odkaz na web tohto ústavu

4. Web žiadateľa na ktorom bude umiestnený odkaz na web tohto ústavu nesmie byť v rozpore s platným právnym poriadkom SR, EU a nesmie obsahovať žiadne nemorálne materiály či obsah, alebo materiály či obsa podporujúce rasovú, etnickú, politickú, náboženskú, ekonomickú a inú formu neznášanlivosti či xenofóbie.

5. Žiadateľ je povinný mať na svojom webe odkaz na web tohto ústavu po celý čas kým bude vedený v zozname spolupracujúcich znalcov a organizácií

6. Ústav si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť žiadateľa o zaradenie do zoznamu.

7. Ústav má právo kedykoľvek prehodnotiť zaradenie žiadateľa do zoznamu alebo jeho vyradenie zo zoznamu

8. Na zaradenie do zoznamu neexistuje právny nárok

9. O sporných otázkych o zaradení, nezaradení, alebovyradení rozhoduje ústav
Spolupracujúci znalci a organizácie

Aktuálne v zozname nie sú ešte žiadni spolupracujúci znalci alebo organizácie.
 
 
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave © 2009